Languages

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi (Araştırma Görevlileri)

 

Arş. Gör. Batur ORAK

Arş. Gör. Mehmet AKGÜL

Arş. Gör. İlhan ŞENGÜL

Arş. Gör. Oğuzhan DEVECİ

Arş. Gör. Ceren DAYANAN

Arş. Gör. Uğur DAĞ