Languages

Periodontoloji (Araştırma Görevlileri)

 

 

 Arş. Gör. Asime GEZER ATAŞ

 Arş. Gör. Besime Büşra ÖZTÜRK

 Arş. Gör. Cansu Büşra UZUN

 Arş. Gör. Cansu ERHAN

 Arş. Gör. Esra KEKLİK

 Arş. Gör. Kevser KİRAZ

 Arş. Gör. Meryem YILMAZ

 Arş. Gör. Nurullah SÖKMEN

 Arş. Gör. Oğuzhan UÇAR

 Arş. Gör. Özümcan ÇİRİŞ

 Arş. Gör. Tuğçe DÖNMEZER

 Arş. Gör. Yusuf EZGİ