Diller

Amaç/Misyon/Vizyon

          Misyonumuz

       Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak ülkemizin değer ve yargılarına önem veren, insan hakları ve demokrasiden ödün vermeyen, insan ve ülke sevgisini üst düzeyde tutan, fakültemizin, bölgemizin ve nihayetinde ülkemizin diş hekimliği alanında üst düzeylerde söz sahibi olabilmesi için bilgi üreten, bilgiyi kullanan ve bunu sürekli geliştirme çabası içerisinde olan diş hekimleri ve akademisyenler yetiştirmektir.

 

          Vizyonumuz

   Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi toplumsal değerler çerçevesinde yürüttüğü nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerinde; toplumsal ve etik değerlere önem veren, akademik ve güncel pratikte yeni bilgiyi kullanan ve nitelikli bilginin oluşmasına katkı sağlayan, bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan, araştıran, sorgulayan, çözümleyici ve kendini hayat boyu eğitime ve yenilemeye adamış başarılı diş hekimleri ve akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlayan, bunu yaparken iyi yerleşmiş alt yapı ve hizmet kalitesi ile hastalara üst düzey hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.