Diller

Öğrencilerin Dikkatine!

       Fakültemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda hibrit eğitim uygulanacaktır. Tüm sınıflar için yüz yüze eğitim modeline göre yıllık hazırlanmış eğitim rehberleri Fakültemiz internet sayfasında yayınlanmıştır.

       Eğitim rehberi, tüm sınıflar için yıllık, yüz yüze eğitim modeline göre her yıl için eğitim ve öğretim başlamadan önce hazırlanır ve internet sayfamızda yayınlanır. Eğitim rehberleri eğitim-öğretimle ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Eğitim rehberimizin yayınlanması 2020-2021 eğitim öğretim yılında güz döneminde yüz yüze eğitim yapılacağı anlamına gelmemektedir.

       Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda 1. sınıflarda tüm teorik ve uygulamalı derslerde uzaktan eğitim yöntemi uygulanacaktır. 2. ve 3. sınıflarda teorik derslerin tamamında uzaktan eğitim yöntemi uygulanacaktır ve uygulamalı dersler için  esnek zaman-seyreltilmiş fiziki mekan yöntemi uygulanabileceği gibi salgın şartları dikkate alınarak uzaktan eğitim yöntemine de geçilebilir. 4. ve 5. sınıflarda teorik derslerin tamamında uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak olup klinik uygulamalar esnek zaman ve seyreltilmiş fiziki mekan yöntemi dikkate alınarak yaptırılacaktır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz’in salgın şartlarına hazır hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz Merkezimiz salgın şartlarına hazır hale getirildikten sonra klinik uygulamaya alınacaktır bu konuda ayrıca duyuru yapılacakıtr.

    Eğitim şekline bakılmaksızın öğrencilerimiz eğitim rehberimizde belirtilen konulardan sorumlu olacak ve sınavlar eğitim rehberimizde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Sınavların yapılış şekli de daha sonra sizlere duyurulacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde eğitim rehberleri ile ilgili ek düzenlemeler (Ders programı, dersi anlatacak öğretim üyeleri, sınav tarihleri vs.) yapılacak olup Fakültemiz sayfasından ilan edilecektir.

     Salgının nasıl şekilleneceği ve seyredeceği tahmin edilemediği için Fakültemiz’e il dışından gelip Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmayı düşünen öğrencilerimize yurt başvurularını yapıp kalacakları yeri garanti altına almalarını öneririz.